Site Overlay

Guerrillapoëzie @ PIKOH

De kunsthumaniora van Hasselt was deze week het mikpunt van guerrillapoëzie. De leerlingen van het tweede middelbaar bestookten hun school met graffiti, slogans en poëzie-installaties. Boodschappen van hoop en steun maar ook een poëtische noodkreet naar hun minister van Onderwijs. Want kunst is het waard.

‘Woordenwolk’ van Tarina, Karina en Selina.

Een maand lang dompelde ik de leerlingen van 2ART onder in de wondere wereld van poëzie en street art. Ze namen alles van Banksy tot Maud Vanhauwaert onder de loep en ontdekten dat poëzie zo veel meer kan zijn dan enkel dat stereotype, stoffige beeld. ‘Poëzie is een taalspel zonder regels!’ vatte een van hen in een oneliner samen. En dat is de nagel op de kop.

Maar guerrillapoëzie is meer dan enkel een taalspel. Zoals meestal bij street art, sluimert er steeds een maatschappelijke boodschap door de graffiti-lagen heen. Van de sociale problematieken die Banksy wil aankaarten tot eenvoudigweg een oproep voor meer kleur in ons straatbeeld. En dat is wat de leerlingen Artistieke Vorming maar al te graag inhaleerde en inspireerde. Dus samen doopten we de PIKOH om tot poëzieschool. Guerrillapoëzieschool. De eerste ooit.

Wolkenwoorden

Marie, Lux en Eline tijdens de opbouw van hun werk
‘Blijf Bohemian’

De thema’s die de leerlingen inspireerde tot het schrijven van guerrillapoëzie, waren opvallend positief. Het spreekt voor zich dat corona maar moeilijk uit ons leven kan weggedacht worden, en ook jongeren kunnen hier niet omheen. Hun leven staat staat nu al acht maanden op zijn kop en de drang naar zomaar een impulsieve knuffel groeit met de dag. En daarmee ook het besef van dat gemis. Niet verwonderlijk dus dat dit thema uit veel pennen vloeide. Maar het was niet de angst of de tristesse die regeerde. Wel boodschappen van steun, liefde en tous ensemle, boodschappen van geloof in jezelf, in elkaar en in een betere toekomst: woordenwolken van samenhorigheid.

‘Blijf bohemian’

Maar de leerlingen waren ook kritisch. De poëtische degens werden gekruist met hun minister van onderwijs, Ben Weyts. De druk op de artistieke vakken die begin dit schooljaar werd opgevoerd, baart hen namelijk grote zorgen. Kunstvakken en artistieke vorming zijn voor hen geen verlengde speeltijd, maar ze laten hen toe om te ontdekken en experimenteren in een veilige omgeving. En die noodzaak willen de leerlingen onderstrepen met de schreeuw ‘Blijf bohemian!’ Een symbolisch werk dat niet toevallig als een luchtbrug twee gebouwen van de PIKOH met elkaar verbindt. 

Langs deze weg wil ik daarom een extra applausje aan de leerlingen geven. Door hun werk extra in de kijker zetten. Om hun passie, inzet en doorzettingsvermogen met meer dan enkel goede punten te belonen. Om samen met hen te onderstrepen: kunst is het waard.

Ik ben trots op jullie!